கொக்கட்டிச்சோலை ஸ்ரீ தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலத்தில் இருந்து

0
695

கொக்கட்டிச்சோலை ஸ்ரீ தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலயத்தில் சிவராத்திரி விரதப் பூசை வழிபாடுகள் மற்றும் நாட்டியாஞ்சலி” நிகழ்வுகளும் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன.