Tag: மட்டக்களப்பு சிறை

மட்டக்களப்பு சிறையிலிருந்து மூவர் விடுவிப்பு

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு 146 கைதிகளுக்கு ஜனாதிபதியால் பொது மன்னிப்பு - மட்டக்களப்பு சிறையிலிருந்து மூவர் விடுவிப்பு சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நாடு பூராகவும் உள்ள சிறைகளிலுள்ள  146 கைதிகளுக்கு ஜனாதிபதியினால் பொது மன்னிப்பு...