ஓரங்கட்டப்பட்ட குரல்களுக்கு பிரதான ஊடகங்களில் இடம் வழங்கப்படவேண்டும் என்றகோரிக்கையுடன் நிறைவுற்றது கையடக்கதொலைபேசிகாணொளி மாநாடு

 

(எம்.ரீ.எம்.பாரிஸ்)

இலங்கை அபிவிருத்தி ஊடகவியலாளர் மன்றம் பெப்ரவரி 25, 2019 கையடக்கத் தொலைபேசி காணொளி மாநாடு 24 மோஜோ (Mobile Journalism or மோஜோ) செய்திவழங்குனர்களுக்கு அவர்களின் சொந்த மாவட்டங்களில்குரலற்றறோருக்காக குரல்  எழுப்புவதில் கடப்பாட்டுடன், உயிர்ப்பான பங்குபற்றலை வழங்கியமைக்காக சான்றிதழ்கள்வழங்குவதுடன், கடந்த பெப்ரவரி 23, 2019 அன்று இலங்கைபவுண்டேசன் நிலையத்தில் இனிதே நிறைவுற்றது.

கையடக்கத்தொலைபேசி ஊடகவியல் கிராமப்புறங்களிலுள்ளபாதிப்புக்குட்படக்கூடிய மக்களின் குரலெழுப்ப முடியாதபிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கான வினைத்திறன் மிக்ககருவியாககாணப்படுகின்றது.

இலங்கையில் முதல் தடவையாக இலங்கை அபிவிருத்திஊடகவியலாளர் மன்றம் (ளுனுதுகு) யாழ்ப்பாணம், மாத்தறைமற்றும் திருகோணமலை ஆகிய மாவட்டங்களிலிருந்து 30 இளம் மோஜோ ஊடகவியலாளர்களைத் தெரிவுசெய்து, தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரச்சினைகளை அவற்றைசான்றுகளுடனான செய்தி வழங்குதல் மூலம்எடுத்துக்கூறலூடாக எவ்வாறு வினைத்திறனுடன் குறித்தபிரச்சினைகளைத்தீர்ப்பதில் கையடக்க தொலைபேசிகள்பயன்படுத்தப்பட முடியுமென்பது தொடர்பில் வழிகாட்டல்களைவழங்கியது.

இந்த செய்தி வழங்குநர்கள் 30 இற்கும் மேற்பட்டசெய்திகளைத்தயாரித்ததுடன், அவற்றை தீர்ப்பத்தில் குறித்தமாவட்டங்களிலுள்ள தொடர்புடைய பங்குதாரர்களுடன்இணைந்து எடுத்துக்கூறல் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டனர்.

இந்த இளம் மோஜோ ஊடகவியலாளர்கள் கடந்த மார்ச் 23, 2019 அன்று ஸ்ரீலங்கா பெளண்டேஷன் நிலையத்தில் தமதுகையடக்கத் தொலைபேசி மூலமானசெய்திகளைக்காண்பிக்கவும் கையடக்கத்தொலைபேசிகாணொளி மாநாடு 2019 இனூடாக ஒரு தேசிய மட்டகலந்துரையாடலில் ஈடுபடவும் ஒன்று கூடினர்.

இவ்வாறானதொரு மாநாடு இலங்கையில் இடம்பெற்றதுஇதுவே முதல் தடவையாகும்.

இந்த மாநாட்டில் 50 இற்கும் மேற்பட்ட இளம் செய்திவழங்குநர்கள், ஊகவியலாளர்கள், ஊடகச்செயற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் ஏனைய அதிதிகள் கலந்துகொண்டனர். மாநாட்டில் இந்த இளம் செய்தி வழங்குனர்கள்தயாரித்த கையடக்க தொலைபேசி செய்திகள்காட்சிப்படுத்தப்பட்டதுடன், அவர்கள் தம்முடையவெற்றிக்கதைகளையும் பகிர்ந்து கொண்டனர்.

அத்துடன், ஓரங்கட்டப்பட்டமக்களின் குரல்கள் மற்றும்அவர்களது கரிசனைகளை பாரிய சமூக விழிப்புணர்வுக்குஉட்படுத்துவதில் (Mobile Journalism or தொலைபேசியூடானசெய்தி வழங்குதல் திறன் எவ்வாறுபயன்மிக்கதாகக் காணப்படுகின்றதென்பது தொடர்பிலும்எடுத்துரைத்தனர்.

இந்த மாநாடு மோஜோ செய்தி வழங்குனர்களைப்பிரசித்தமிக்க ஊடக நிறுவனங்களின் சிரேஷ்டஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் ஏனைய துறைசார்ஊடகவியலாளர்களுடன் ஒன்றிணைத்தது.

இந்த மாநாட்டில் “ஓரங்கட்டப்பட்ட குரல்களைவெளிக்கொண்டு வருவதில் புதிய ஊடகத்தின் வகிபாகம்”என்றதலைப்பில் நிபுணர் குழுக்கலந்துரையாடலொன்றும்இடம்பெற்றது.

இலங்கை ஒளிபரப்புக்கூட்டுத்தாபனத்தின் திரு. குமாரவ்அழகியவன்ன மற்றும் திரு. MJR. டேவிட், சுயாதீனதொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் திரு. மஞ்சுளஎதுகல, டான்தொலைக்காட்சியின் திரு. ராமகிருஷ்ணா? இலங்கை செய்திஇணையத்தள (Lanka News Web) ஆசிரியர் செல்வி. ராதிகாகுணரத்ன மற்றும் UTV நிறுவனத்தின் திரு. மொஹம்மத் பிஸ்ரின் ஆகிய துறைசார் விற்பன்னர்கள் புதியஓரங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களின் செய்திகளைச்சொல்வதில்எவ்வாறான தாக்கங்களைச்செலுத்த முடியுமென்பதுதொடர்பில் தமது நோக்குகள் மற்றும் அனுபவங்களைப்பகிர்ந்து உயிர்ப்பான கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டனர்.

களனிப் பல்கலைக்கழக வெகுசன ஊடகங்கள் மற்றும்தொடர்பாடல் துறையின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் சாமந்திகாபிரியதர்ஷனி இந்த உரையாடலின் மட்டறுப்பாளராகக்கடமையாற்றினார்.

“அரச ஊடகங்கள் தாம் நிறுவனங்களினுள் தாம்எதிர்நோக்கும் சவால்கள் மற்றும் அவை வழங்கும்நிகழ்ச்சிகளின் துறைசார் தன்மை மற்றும் தரம் என்பவற்றில்அதிக கவனக்குவிவை கொள்ள வேண்டியிருப்பதால், ஓரங்கட்டப்பட்ட குரல்களை உள்ளடக்குவதில்பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குகின்றன.

எனவே புதிய ஊடகத்தை இலங்கையின் பிரதான ஊடகநீரோட்டத்துடன் இணைப்பது உண்மையில் சவாலுக்குரியவிடயம்” என இலங்கை ஒளிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின்குமார அழகியவன்ன தெரிவித்தார்.

“பிரதான ஊடக நீரோட்டம் சமகாலத்தில் புதிய ஊடகத்தில்தங்கியுள்ளது. உதாரணமாக, இந்தியாவில் இடம்பெற்ற‘ஜல்லிக்கட்டு’ முதலில் புதிய ஊடகத்திலேயேபிரபல்யமடைந்தது. எனினும், பின்னர் பிரதான ஊடகங்களின்கவனயீர்ப்பைப் பெற்றுக்கொண்டது.

எனவே, எம்மால் மாறி வரும் போக்கை அவதானிக்க முடியும். அதீத பிரசித்தம் (Viral) புதிய ஊடகத்தின் இயல்பாகக்காணப்படுகின்றது.

அதனை எதிர்காலத்தில் பேணுவதற்கு சமூகம் நிர்ணயிக்கும்நியமங்கள் அவசியம்” என டான் தொலைக்காட்சியின் திரு. ராமகிருஷ்ணா தெரிவித்தார்.

“இலங்கையில் மிகவும் சிக்கல் வாய்ந்த ஊடகச்சூழல்தொகுதி காணப்படுகின்றது. எனவே தற்பொழுது பிரதானஊடகம் மற்றும் புதிய ஊடகம் என்பவற்றைத் தெளிவாக வேறுபிரிக்க முடியாத நிலை காணப்படுகின்றது.

ஓரங்கட்டப்பட்ட குரல்களை பிரதான நீரோட்டத்தில்உள்ளடக்க வாய்ப்பொன்று காணப்படுகின்றது. அரச ஊடகங்களை பொதுமக்கள் ஊடகங்களாக உருமாற்றம்செய்வதற்கான சாத்தியப்பாடுகளை ஆராய்வதற்கு அரசாங்கம்ஏற்கனவே குழுவொன்றை அமைத்துள்ளது.

எனினும், பொதுமக்கள் ஊடகமென்றால் என்னவென்பதுஇன்னும்விவாதத்துக்குரிய விடயமாகவே காணப்படுகின்றது” என பிரதமஅதிதியும் குழு உறுப்பினரும் மற்றும் மனித உரிமைகள்செயற்பாட்டாளருமான சுதர்ஷன குணவர்தன தெரிவித்தார்.

மாநாட்டில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பொன்றும் நிகழ்ந்து. அங்கு செய்தி வழங்குநர்கள் தமது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொண்டதுடன், கையடக்கதொலைபேசி மூலமான செய்திவழங்குதல் தொடர்பான கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்தனர்.

இந்த மோஜோ காணொளி மாநாடு   வறுமையைபோக்குவதற்காக ஓரங்கட்டப்பட்ட குழுக்களை டிஜிட்டல்வலுப்படுத்தல் (DEV – GAP) என்ற நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக நீலன் திருச்செல்வம் அறக்கட்டளையின் (NTT) இந்த உதவியுடன் இலங்கை அபிவிருத்தி ஊடகவியலாளர்மன்றத்தினால் (SDJF) ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.