கல்வியியல் கல்லூரிக்கான விண்ணப்ப இறுதி திகதி அறிவிப்பு

கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கு புதிய மாணவர்களை இணைத்துக்கொள்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி வரை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட உள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

 

தபால் மூலமோ அல்லது இணையத்தளம் மூலமாகவோ இதற்காக விண்ணப்பங்களை அனுப்பி வைக்கலாம்.

2016 ஆம், 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் உயர்தரப் பரீட்சைக்குத் தோற்றிய மாணவர்கள் இதற்காக விண்ணப்பிக்கலாம். இம்முறை ஒரே தடவையில் 8 ஆயிரம் மாணவர்கள் இணைத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளனர் எனவும் கல்வி அமைச்சு மேலும் தெரிவித்துள்ளது.