கிழக்கு மாகாண பொதுச் சேவை ஆணைக்குழுவின் தலைவராக கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் உப வேந்தர்

கிழக்கு மாகாண பொதுச் சேவை ஆணைக்குழுவின் தலைவராக கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் உப வேந்தர் பேராசிரியர் தங்கமுத்து ஜயசிங்கம் புதன்கிழமை 30.01.2019 நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லாஹ் இந்த நியமனத்தை வழங்கியுள்ளார்.

மாகாண பொதுச் சேவை ஆனைக்குழு அந்த மாகாணத்தில் நியமனங்களை வழங்குதல், இடமாற்றங்களை செய்தல், உயர்பதவிகளுக்கு நபர்களை நியமித்தல் உட்பட அரச சேவைகளுடைய சகல நியமனங்களுக்கும் பொறுப்பான அதி உயர்சபையாகும்.

இந்த சபையின் தலைவராகவே பேராசிரியர் தங்கமுத்து ஜயசிங்கம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பேராசிரியர் தங்கமுத்து ஜயசிங்கம் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் உப வேந்தராக இருந்து கடமையாற்றிய நீண்ட கால அனுபவமிக்கவர் என்பதால் கிழக்கு மாகாண ஆளுநரால் இந்த நியமனம் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுவரைகாலமும் இந்த ஆணைக்குழுவின் தலைவராக கொழும்பை சேர்ந்த மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதிபதி பி.டபிள்யூ.டி.சி.   ஜயதிலக்க தலைவராகக் கடமையாற்றியிருந்தார்.