9475 குடும்பங்கள் பாதிப்பு

இன்றைய கணக்கெடுப்பின் படி  கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் நிலவும் சீரற்ற வானிலையால்  3338 குடும்பங்களை சேர்ந்த  31234 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவிக்கின்றது.

 

மாவட்டத்தின் மூன்று பிரதேச செயலர் பிரிவுகளிலும் உள்ள மக்கள் இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதில் பல குடும்பங்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்க்பபட்டுள்ளதாகவும் குறித்த  புள்ளி விபரம் தெரிவிக்கின்றது.

கரைச்சி பிரதேச செயலர் பிரிவில்

1021 குடும்பங்களை சேர்ந்த 3589 பேர் பாதிக்கப்பட்டுளு்ளதாகவும், அதில் 10 பாதுகாப்பான அமைவிடங்களில் 419 குடும்பங்களை சேர்ந்த 1523 பேர் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அப்புள்ளி விபரம் தெரிவிக்கின்றது.

கண்டாவளை பிரதேச செயலர் பிரிவு

7386 குடும்பங்களை சேர்ந்த 24032 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 11 பாதுகாப்பான அமைவிடங்களில் 821 குடும்பங்களை சேர்ந்த 2556 பேர் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச செயலர் பிரிவு

1068 குடும்பங்களை சேர்ந்த 3613 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 5 பாதுகாப்பான அமைவிடங்களில் 154 குடும்பங்களை சேர்ந்த 570 பேர் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதேவேளை குறித்த சீரற்ற காலநிலையால் நான்கு  வீடுகள் முழுமையாகவும்,  148 வீடுகள் பகுதியளவிலும் சேதமடைந்துள்ளதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.