சவுதிஅரேபியாவிற்கு தொழிலுக்காக சென்றுள்ள சிலர் குறித்து தகவல்கள் இல்லை

சவுதிஅரேபியாவிற்கு தொழிலுக்காக சென்றுள்ள மேலும் சிலர் தொடர்பாக தகவல் எதுவும் இல்லையென்று வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.

இவர்களது உறவினர்கள் இது தொடர்பாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்திற்கு முறையிட்டுள்ளனர்.
சவுதிஅரேபியாவிற்கு தொழிலுக்காக புறப்பட்டுசென்றோர் தொடர்பான தகவல்கள் தெரியுமாயின் அதனை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்திற்கு 009411 4379328 என்ற தொலைபேசியின் ஊடாக அறிவிக்குமாறு வெளிநாட்டுவேலைவாய்ப்பு பணியகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

இவர்கள் தொடர்பான தகவல் தெரிந்தால் மேற்குறிப்பிட்ட தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு  அறியத்தரவும்.

 

எஸ்.பி. சுவிர்தா ராணி

S B Suwirtharani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

டி.எம். கருணாவதி

D M Karunawathy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

முகைதீன் நூறுள்ஹிதாய

Nurul Hidaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

டி.பி.நீடாநந்தனி

Neeta Nandani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாசிவம் தங்கராசா பெரியதம்பிரன்

S Thayagarasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எம்.எரங்க சஞ்சீவ தெஹிகாவெல

Eranga Sanjeewa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எஸ்.அற்புத நவநீதன்

S Atpuda Nowaneedan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
எஸ்.வி. அதிஷ்டலக்ஸ்மி

S V Adishtalechchm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

என்.எப்.ரீட்டா

N F Reeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ஐ.கே. இந்திராணி

I K Inthiran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எஸ். மங்களேஸ்வரி

S Mangaleshwar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கே.எல் ரஞ்சனி

 

K L Ranjani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பி.ஐ.சுதாகரன் சாந்தினி வாசா  

( புகைப்படம் இல்லை)