தொண்டர் ஆசிரியர்களுக்கான நேர்முகப் பரீட்சை ஒத்திவைப்பு

கிழக்கு மாகாணத் தொண்டர் ஆசிரியர்களுக்கான நேர்முகப் பரீட்சைக்கான திகதி பிற்போடப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சாரவைப் பத்திரத்தில் மாற்றமென்றை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தொண்டர் ஆசிரியர் சங்கத்தின் கோரிக்கைக்கு அமைவாக, கல்வியமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் திருத்தம் ஒன்றை  மேற்கொள்ளவுள்ளதாக வாக்குறுதி அளித்துள்ளதாக,
தொண்டர் ஆசிரியர் சங்கத்தின் தலைவர் ஏ.எஸ்.எம். அனீஸ் (ஜே.பி) தெரிவித்தார்.

இதன் பிரகாரம்,  எற்கெனவே  அறிவித்திருந்த இம்மாதம் 13ஆம்,14ஆம் மற்றும் 15ஆம் திகதிகளில் நேர்முகப் பரீட்சை நடைபெற மாட்டாது என்றும் கூறியுள்ளார்.