சூரிச் சிவன் கோயில் தேரோட்டம் படங்கள்.

சூரிச் சிவன் கோயில் தேரோட்ட நிகழ்வு இன்று சனிக்கிழமை காலை 10மணிக்கு ஆரம்பமாகி  சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது..