பல்கலைக்கழக மாணவர் அனுமதி கால எல்லை நீடிப்பு

2016-2017 கல்வியாண்டுக்கென பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்ற மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பதற்கான காலஎல்லை இம்மாதம் 30ம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை பல்ககைலழகங்கள் மானிய ஆணைக்ககுழவின் தலைவர் பேராசிரியர் மொஹான் சில்வா தெரிவித்தார்.
இந்தக் கால எல்லை நாளையதினம் முடிவடைய இருந்தது. இருந்த போதிலும்; மாணவர்களின் நன்மை கருதி இந்தத் திகதி இம்மாதம் 30ம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும்  இந்த திகதி மேலும் நீடிக்கப்படமாட்டாது. இதுவரை 71 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன என்றும் மானிய ஆணைக்ககுழவின் தலைவர் கூறினார்.