அராபிய தனவந்தர்களை முல்லைத்தீவுக்கு அழைந்துவந்த அமைச்சர் றிசாட்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் முஸ்லிம் மக்கள் மீள்குடியேறுவதை எதிர்க்கும் அரசியல் வாதிகள் இருப்பார்களேயானால் அவர்கள் அதனை விடுத்து தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கு வழி விடவேண்டும் என வர்த்தக வாணிப அமைச்சர் றிசாட் தெரிவித்தார்.

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு வீடுகள் இல்லாதவர்களுக்கு வீடுகளைக் கட்டிக்கொடுப்பதற்காக வருகைதந்த அராபிய தனவந்தர்களை முல்லைத்தீவுக்கு அழைந்துவந்தபோதே இதனைத் தெரிவித்தார்.
ஆடாத்தாக் காணிகளைபிடித்து வீடுகள் கட்டுவதற்காக யாரும் வரவில்லை. வீடுகள் இல்லாத தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள, கத்தோலிக்க மக்களுக்கும் வீடுகள் கட்டிக்கொடுப்பதற்கே சில வெளிநாட்டு நலன்விரும்பிகள் இன்றைய தினம் வருகை தந்துள்ளனர். அவர்கள் வரவை சிலர் பிழையாக அர்த்தப்படுத்தியுள்ளனர். முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் முஸ்லிம் மக்கள் வாழ்வதை எந்த ஒரு தமிழ் மக்களும் எதிர்க்க வில்லை அவர்கள்எல்லோரும் ஒற்றுமையாக வாழவே விரும்புகின்றார்கள். அதை சிலர்  குறுகிய அரசியல் இலாபத்திற்காக மோதவிட்டு இலாபம் அடைய பார்க்கின்றார்கள். நாங்கள் அடிக்கல் நட்டுவதற்காக வருகை தரவில்லை. மக்களின் நிலைமைகளை பார்வையிடுவதற்காகவே வந்துள்ளோம். காணிகள் கிடைக்கும் போது அனைத்து மக்களுக்கும் வீடுகள் கட்டிக்கொடுக்கப்படும். அது வெறுமனே முஸ்லிம் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல அனைத்து மக்களுக்கும் கட்டிக்கொடுக்கப்படும் என மேலும் தெரிவித்தார்.