2017 க.பொ.த. (சா/த) பரீட்சை விண்ணப்பம்

இவ்வருடத்திற்கான (2017) கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தர பரீட்சையில் தோற்றுவோரிடமிருந்து இன்று முதல் விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.
பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ளோர்,  எதிர்வரும் மே 31 ஆம் திகதி வரையான காலப் பகுதிக்குள், தங்களது விண்ணப்பங்களை அனுப்பி வைக்குமாறு, பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.
இவ்வருடம் எதிர்வரும் டிசம்பர் 12 ஆம் திகதி முதல் 21 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதியில் க.பொ.த. சாதாரண தர பரீட்சைகள் இடம்பெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.