2019 ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல்கள் தொடர்பான 7 அம்ச செயல் திட்டத்தை கையளித்த NPP

2019 ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல்கள் தொடர்பான 7 அம்ச செயல் திட்டத்தை தேசிய மக்கள் சக்தி (NPP) கொழும்பு பேராயர் மால்கம் கர்தினால் ரஞ்சித்திடம் சமர்ப்பித்துள்ளது.

ஈஸ்டர் தாக்குதல்கள் தொடர்பான அதிகாரிகளின் செயலற்ற தன்மையை நிவர்த்தி செய்வதற்கு NPP அரசாங்கத்தினால் அமுல்படுத்தப்படவுள்ள யோசனைகளை உள்ளடக்கிய செயற்திட்டம் இன்று பொரளையில் உள்ள அவரது உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் பேராயரிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

ஏப்ரல் 21 அன்று குறிக்கப்பட்ட தாக்குதல்களின் 5 வது ஆண்டு நிறைவைக் கருத்தில் கொண்டு NPP இன் முன்மொழிவுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த வாரம் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்ட NPP, ஈஸ்டர் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு நீதி வழங்குவதற்கான அதன் முன்மொழிவின்படி அதன் எதிர்கால அரசாங்கம் தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கும் என்று உறுதியளித்தது.

இலங்கையில் பல தேவாலயங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்களை குறிவைத்து 270 க்கும் மேற்பட்டவர்களைக் கொன்ற தாக்குதல்களில் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தொடர்புடையவர்கள் என்று கண்டறியப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் NPP உறுதியளித்தது.