மட்டக்களப்பு மாவட்ட 13 வயதிற்குட்பட்ட பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கூடைப்பந்தாட்ட பயிற்சி பாசறை

மட்டக்களப்பு பாடசாலை மாணவர்களிடையே கூடைப்பந்தாட்ட விளையாட்டை மேன்படுத்துவதற்காக இப்பயிற்சி பாசறை இரண்டு நாட்கள் இடம் பெற்றது.

மாவட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பத்து பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கூடைப்பந்தாட்ட பயிற்சி தன்னாமுனை மியானி உள்ளக கூடைப்பந்தாட்ட அரங்கில் மாவட்ட கூடைப்பந்தாட்ட சம்மேளன தலைவர் எந்திரி S.ஜெயன் பார்த்தசாரதி தலைமையில் (17, 18 ) ஆகிய திகதிகளில் இடம் பெற்றது.

மட்டக்களப்பு கூடைப்பந்தாட்ட சம்மேளனம் மற்றும் தேசிய கூடைப்பந்தாட்ட சம்ளேனம் இணைத்து மாவட்டத்தில் கூடைப்பந்தாட்ட விளையாட்டை ஊக்குவிப்பதற்கும் மாகாண மட்ட மற்றும் தேசிய மட்டத்தில் வீரர்களை தயார்படுத்தும் நோக்கில் இப்பயிற்சி பாசறையானது மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் வளவாளர்களாக கூடைப்பந்து பயிற்றுவிப்பாளர் டெனி ரோசைரோ, விளையாட்டு உத்தியோகத்தர் T.பிரசாத், கிழக்குப் பல்கலைக்கழக கூடைப்பந்தாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர் M. பரணிதாசன், பாடசாலை கூடைப்பந்து பயிற்றுவிப்பாளர்களான சுரெஷ் றொபேட், பவித்திரன், T.பிரசாந்தன் மற்றும் பரன் பெல்ட்மன் ஆகியோர் பயிற்சிகளை வழங்கினர்.

மாவட்டத்தில் புனித மிக்கேல் கல்லூரி மாணவர்கள் கூடைப்பந்தாட்டத்தில் தேசிய மற்றும் சர்வதேச மட்டத்தில் தமது சாதனைகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இந் நிகழ்வில் பாடசாலை விளையாட்டுத்துறை ஆசிரியர்கள், கிழக்கு பல்கலைக்கழக விளையாட்டு வீரர்கள், என பலர் கலந்து கொண்டனர்.