இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம்

இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாத இறுதிக்குள் கைச்சாத்திடப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அதே நேரத்தில், சீனா மற்றும் தாய்லாந்துடன் சுதந்திர வர்த்தகம் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கியுள்ளன.

இந்தியாவுடன் கைச்சாத்திடப்படவுள்ள ஒப்பந்தத்தின் இறுதிப் பேச்சுவார்த்தை மார்ச் மாதம் முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு இடையில் கொழும்பில் நடைபெறவுள்ளது.

இருப்பினும், இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் தங்கள் வேலைகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்ற சந்தேகம் காரணமாக சில துறைகளில் இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து பெரும் பதற்றம் நிலவுகிறது.

மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் போன்ற தொழில்முறை பிரிவுகளுக்கான சேவைத் துறையைத் திறக்க இலங்கை மறுத்துவிட்டது.

இந்த உடன்படிக்கை தொடர்பில் இலங்கை நிபுணர்களின் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக பல தொழில்முறை குழுக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.