இலங்கை இருளில்.

கொத்மலை – பியகம இடையேயான மின்சார இணைப்பில் கோளாறு காரணமாக  நாடு முழுவதற்குமான மின்சார வழங்கலில் தடங்கல் ஏற்பட்டுள்ளத

எனினும் நாடு முழுவதும் சீர் செய்வதற்கு பலமணி நேரமாகலாம் என CEB தகல்கள் தெரிவிக்கிறது.