விசேட தேவைகள் வலையமைப்பு நிறுவனத்தின் வருடாந்த  பொதுக்கூட்டம்