கல்முனை நகர் ஸ்ரீ முருகன் தேவஸ்தான  தேர்  திருவிழா.