தம்பன் கடவை அருள்மிகு ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுத சுவாமி தீர்தோற்சவம்.