சம்மாந்துறை பிரதேச செயலகத்தில்  கடவுச்சீட்டுடைப்பெற 931 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.