தாந்தாமலை கொடியேற்றம்

வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற தாந்தாமலை ஸ்ரீ முருகன் ஆலயத்தின் வருடாந்த கொடியேற்றம் நேற்று (12) புதன்கிழமை ஆலயத்தின் பிரதம குரு சச்சிதானந்தம் தலைமையிலே பூசை வழிபாடுகளோடு பக்த அடியார்கள் குடைசூழ சிறப்பாக இடம் பெற்ற போது