முதல் நாள் பெரஹரா

வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற கதிர்காம ஆடி வேல்விழா உற்சவத்தின் முதல் நாள் பெரஹரா(19) திங்கட்கிழமை இரவு ஊர்வலத்தின் போது ஆரம்பமாது.