மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளருக்கு வரவேற்பும் திட்ட முன்மொழிவுகள் சமர்ப்பண நிகழ்வும் !!

நூருள் ஹுதா உமர்

புதிதாக கடமைகளை பொறுப்பேற்ற கிழக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் டாக்டர் டீ. ஜி. மலின்டன் கொஸ்டா அவர்களை வரவேற்கும் நிகழ்வும், கல்முனை பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிமனையினால் முன்னெடுக்கப்படவுள்ள திட்டங்கள் தொடர்பான கலந்துரையாடலும் நேற்று (22) பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் டாக்டர் ஐ.எல்.எம்.றிபாஸ் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

இந்நிகழ்வில் பிரதி பணிப்பாளர் டாக்டர் எம்.பி.அப்துல் வாஜித் ஆரம்ப உரையையும் பணிப்பாளர் தலைமை உரையையும் நிகழ்த்தியதுடன் பிரதம அதிதியாக கலந்துகொண்ட மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளரினால் சிறப்புரை நிகழ்த்தப்பட்டது

மேலும் இந்நிகழ்வில் மாகாண பணிப்பாளருக்கு கல்முனை பிராந்திய பணிமனையினால் பொன்னாடை போற்றி கௌரவிக்கப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது