கல்முனை தாறுஸ்ஸபா தலைமையகத்தில் திக்ரு சலவாத் றாத்திப் பயான் மஜ்லிஸ் நிகழ்வு

(படம் – நூருல் ஹுதா உமர்)

கல்முனை தாறுஸ்ஸபா தலைமையகத்தில் மௌலவி ஏ.ஆர். சபா முஹம்மத் (நஜாஹி) அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்ற திக்ரு சலவாத் றாத்திப் பயான் மஜ்லிஸ் நிகழ்வின் போது