ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பிரதேச சபை உறுப்பினர் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் கைது!