மருத்துவ தொழிலை பாதிக்கும் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகள் வன்னி மாவட்டத்திலும் உண்டு

( வாஸ் கூஞ்ஞ) 

மருத்துவ தொழிலை பாதிக்கும் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகளை முன்வைத்து அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தினர் நாடளாவிய ரீதியில் மேற்கொள்ளப்படும் தொழிற் சங்க நடவடிக்கையானது நியாயமானது. இவ் பிரச்சனை வன்னி மாவட்டத்திலும் காணப்படுகின்றது என வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் சுகாதார அமைச்சருக்கு அனுப்பிவைத்துள்ள கடிதத்தில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 21.12.2021 முதல் அரச வைத்திய அதிகாரிகள் அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தின் நிர்வாக குழு மற்றும் பொது சபையின் அனுசரனையுடன் நாடளாவிய ரீதியில் தொழிற் சங்க நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அதாவது மருத்துவத் தொழிலை பாதிக்கும் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகளை முன்வைத்தே அரச வைத்திய அதிகாரிகள் இவ் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இவ் வைத்திய அதிகாரிகளால் தீர்வுக்காக முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள இவ் பிரச்சனைகள் எனது தேர்தல் தொகுதியான வன்னி மாவட்ட வைத்தியசாலைகளிலும் காணப்படுகின்றது.

எனவே சுகாதார அமைச்சின் அதிகாரிகள் அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கப் பிரதிநிதிகளுடன் கலந்துரையாடி முன்வைக்கப்பட்ட பிரச்சினைகள் தொடர்பில் தீர்க்கமான முடிவை எடுப்பது உகந்தது என்று நான் கருதுகின்றேன் என வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் ரெலோ இயக்கத் தலைவருமான செல்வம் அடைக்கலநாதன் சுகாதார அமைச்சருக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.