அடையாளம் தெரியாத நிலையில் பெண்ணொருவரின் சடலம் மீட்பு.