கிண்ணியா படகு பாதை விபத்தின் போது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு சஜீத் பிரேமதாச நிதி உதவி வழங்கி வைப்பு.