வீதியில்  வெள்ளநீர்  தேங்கிக்கிடப்பதனால் பொது  மக்களுக்கு அசௌகரியம்.