வாழைச்சேனையில் அபின் போதைப் பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

????????????????????????????????????