அதிகரிக்கும் கொரோனா!  அதிகளவில் வயோதிபர்களே  மரணம்.