இலங்கை இராணுவத்தினரினால் உற்பத்தி செய்த 9.1 மெட்ரிக் டன் சேதனப் பசளை கையளிப்பு

(திருகோணமலை ரவ்பீக் பாயிஸ்) 
இலங்கை இராணுவத்தின் விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு படை பிரிவினரால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட 9.1 மெட்ரிக் டன் பசளை உத்தியோகபூர்வமாக கையளிக்கப்பட்டது.

 இன்று (27) திருகோணமலையில் அமைந்துள்ள 22 ஆவது படைப் பிரிவில் இராணுவ தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வாவினால் லக்பொஹர  நிறுவனத்திற்கு உத்தியோக பூர்வமாக கையளிக்கப்பட்டது.
அரசாங்கத்தினால் சேதன விவசாய உற்பத்தியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் அரச மட்டத்தில் சேதனப் பசளை உற்பத்தி நடைபெற்று வருகின்றது.
அதனடிப்படையில்  இலங்கை இராணுவத்தின் விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு படை பிரிவினரால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
9.1 மெட்ரிக் டன் பசளை இவ்வாறு உத்தியோகபூர்வமாக கையளிக்கப்பட்டது.
சேதனப் பசளை உற்பத்தி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் இலங்கை இராணுவம் மூலம் 25,000 மெற்றிக் டன் சேதனப் பசளை உற்பத்தியை மேற்கொள்வதற்கு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் இந்த கூட்டெரு  உற்பத்தி இலங்கை இராணுவத்தின் மூலம் உற்பத்தி செய்ய தீர்மானித்து வருவதாக இதன்போது இராணுவ தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்தார்.
 கடந்தமூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் இலங்கை இராணுவத்தினால் சேதனப் பசளை உற்பத்தி வேலைத்திட்டம் இவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
இதன் முதல் கட்டமாக 8.8 மெட்ரிக் டன் வரை உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தொடர்ச்சியாக இவ் வேலை திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளதாகவும் ஆரோக்கியமான சமூகம் ஒன்றை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் இந்த வேலைத் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் இதன்போது இராணுவ தளபதி  ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்தார்.
அத்துடன் இந்நிகழ்வில் லக் பொஹர  நிறுவனத்தின் கிழக்கு மாகாண பிராந்திய முகாமையாளர் ஆர்.எம்.தம்பிக்க ரத்னாயக்க கிழக்கு மாகாண கட்டளைத்தளபதி மேஜர் ஜெனரல் சன்ன வீரசூரிய, 22 வது கட்டளை தளபதி மேஜர் ஜெனரல் சனத் அலுவிகாரே மற்றும் 23 வது கட்டளைத் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் நளீன் கொஸ்வத்த மற்றும் இராணுவ உயர் அதிகாரிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர்.