கிண்ணியா கொரோனா மையவாடிக்கு மின்குமிழ்கள் அன்பளிப்பு

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கிண்ணியா வட்டமடு மையவாடிக்கு மின்குதிழ்கள் அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளன.

திருகோணமலை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இம்ரான் மகரூபால் கிண்ணியா பிரதேச சபை தவிசாளர் நிகாரிடம் குறித்த மின்குமிழ்கள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன.

குறித்த மையவாடிக்கு அத்தியாவசிய தேவைகளில் ஒன்றாக காணப்பட்ட 10 இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான LED மின்குமிழ்களே இவ்வாறு அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளது.

குறித்த மின்குமிழ்களை பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத மூன்று குடும்பங்கள் ஒன்றிணைந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இம்ரான் மகரூப் ஊடாக அன்பளிப்பு செய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.