சிறுவர் துஷ்பிரயோக வழக்கு விசாரணைகள் தாமதம் : தவிர்க்க புதிய சுற்றுநிருபம்

சிறுவர் துஷ்பிரயோக வழக்குகள் மேல் நீதிமன்றங்களில் தாமதமடைவதை தவிர்ப்பதற்காக புதிய சுற்றுநிருபம் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த சுற்று நிருபம் நீதிச்சேவைகள் ஆணைக்குழுவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளதோடு அனைத்து மேல்நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறுவர் துஷ்பிரயோக வழக்கு விசாரணைகள் தாமதமடைவதாக தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையினால் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு அமைய இந்த சுற்றுநிருபம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய சிறுவர் துஷ்பிரயோக  வழக்கு விசாரணைகளுக்கு மேல்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் முன்னுரிமை வழங்குவதை எதிர்பார்ப்பதாக குறித்த சுற்றுநிருபத்தில்  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.