சித்தாண்டி ஸ்ரீ சித்திரவேலாயுதர் சுவாமி ஆலயத்தின் கொடியேற்றம்

வரலாற்றுப் புகழ்பெற்ற சித்தாண்டி ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் சுவாமி கோவிலின் மகோற்சவ கொடியேற்றம் இன்று நண்பகல் மிகவும் பக்திபூர்மாக இடம்பெற்றது.

ஆலயத்தின் மகோற்வ பிரதம குருக்களினால் கொடியேற்றத்திற்கான பூர்வாங்க பூசைகள் இடம்பெற்றதுடன் உரிய நேரத்தில் மந்திரபாராயணம் ஒலிக்க கொடியேற்றம் இடம்பெற்றது.

கொடியேற்றத் திருவிழா காண வழமைக்கு மாறாக பக்தர்களின் பிரசன்னத்தை மட்டுப்படுத்தி இம்முறை ஆலயத்தின் நிருவாகம் மற்றும் உற்சவகால திருவிழாக்காரர்கள் மாத்திரம் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.

கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமான மகோற்சவம் 16 நாட்கள் திருவிழா நடைபெறும். விசேட  மயில்கட்டுத்திருவிழா 19ம்இ 20ம்இ 21ம் ஆகிய மூன்று நாட்களும் விசேடாக இடம்பெறும் அத்துடன் கொடியிறக்கம் மற்றும் தீர்த்தோற்சவம் 22ம் திகதி இடம்பெறவுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் பெரும்தொற்றுக் காரணமாக அடியார்களை ஆலயத்திற்குள் வழிபாடுகளுக்கு அழைப்பதில்லை என்ற அறிவிப்பை அடுத்து அனைத்து அடியார்களும் வீடுகளில் இருந்து முருகப்பெருமானை வழிபாட்டுக்கொள்ளுங்கள் என ஆலயத்தின் நிருவாகத்தினர் அறிவித்துள்ளனர்.

ஆலயத்திற்குள் நாளாந்த பூசை செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற குருக்கள்மார் மற்றும் ஆலய பணியாளர்கள் மற்றும் நிருவாத்தினர் சுகாதார நடைமுறையைக் கடைப்பிடித்து ஆலய மகோற்சவகால செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுவருகின்றனர்.