நாட்டின் அழிவுக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது கறுப்பு யூலை கலவரம்தான் -மங்கள சமரவீர

நாட்டின் அழிவுக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது கறுப்பு யூலை கலவரம்தான். இலங்கை ஒரு ஆக்கபூர்மாக செயற்பட்ட நடாமாகும். பொதுநலவாய நாடுகளில் இலங்கை சிறப்பு வாய்ந்த நாடு என்று லீ குவான் யூ அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார் என முன்னாள் நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்தார்.

இலங்கை இளம் ஊடகவியலாளர் சங்கம் ஏற்பாடு செய்திருந்த சூம் தொழில் நுட்பத்தினுடான கலந்துரையாடலின்போது இலங்கையின் முன்னாள், முன்னாள் நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீர அவர்களிம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
இதன்போது அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்…
நாட்டின் அழிவுக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது கறுப்பு யூலை கலவரம்தான். இலங்கை ஒரு ஆக்கபூர்மாக செயற்பட்ட நடாமாகும். பொதுநலவாய நாடுகளில் இலங்கை சிறப்பு வாய்ந்த நாடு என்று லீ குவான் யூ அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இன, குல, கட்சி வேறுபாடுகள் காரணமாகத்தான் இந்த நாட்டில்பல்வேறுபட்ட பிறவுகள் ஏற்ப்பட்டன. ஆரம்பத்தில் தமிழ் மக்கள் கேட்டுக் கொண்டது தமிழ் மொழியைப் பேசுகின்ற உரிமையைத்தான். பெடரல் என்பதை அவர்கள் கேட்டிருக்கவில்லை. மொழி உரிமை மறுப்பட்டதன் பின்னர்தான் பெடரல் என்ற விடையத்தை சேர்த்திருந்தார்கள்.
எமது நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு முட்டுக்கட்டையாக அமைந்தது, இனவாதம் மற்றும் தீவிரவாதமாகும். சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் நாட்டில் இனவாதக்குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இந்த இனவாதம் போசிப்பது இனவாதத்தைதான்.
1983 ஆம் ஆண்டு யூலைக் கலவரங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. அதன் பின்னர் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் ஒரு வலுவான அமைப்பாக மாற்றப்பட்டது. தமிழ் மக்கள் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தில் இளைஞர்கள் பலாத்காரமாக இணைக்கப்பட்டார்கள். அதற்குக் காரணம் நாங்கள்தான்.
30 வருட காலமாக இரு தரப்பிலும் உயிர், உடமை அழிவுகள் என பல்வேறு பாதிப்புக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இந்நிலையில் திறந்த பொருளாதாரம் 1983 யூலைக் கலவரத்தினால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது என அவர் பல்வேறு கருத்துக்களைத் தெரிவித்தார்.