கொவிட் தடுப்பு இராணுவமயமாக்கலை நோக்கி செல்கிறது. ரணில்.

இலங்கையில் கொவிட் கட்டுப்பாடு குறித்த குழுவின் தலைமையில் இராணுவத் தளபதி வகிக்கும் பங்கு குறித்துமுன்னாள் பிரதமர் ரனில் விக்கிரமசிங்க இன்று பாராளுமன்றத்தில்  கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இராணுவத் தளபதி ஒரு துறையின் தலைவர் மட்டுமே என்று கூறிய முன்னாள் பிரதமர் இலங்கையில் கொவிட் கட்டுப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த அமைச்சரவையை வலியுறுத்தினார்.

இதை அனுமதிக்கக்கூடாது. இது இராணுவமயமாக்கலை நோக்கி செல்கிறது, ”என்று முன்னாள் பிரதமர்  தெரிவித்தார்.