இலங்கை இப்போது வேறொரு நாட்டின் ஆதிக்கத்தின் கீழ்.சந்திரிகா

இலங்கை இப்போது வேறொரு நாட்டின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் உள்ளது என்று முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா குமாரதுங்க தெரிவித்துள்ளார்.

சுமார் 450 ஆண்டுகளாக மேற்கத்திய காலனியாக இருந்த இலங்கை, 1948 இல் சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு சீன காலனியாக மீண்டும் நிறுவப்பட்டது என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டுகிறார்.

சீனா துறைமுக நகர ஆணைய மசோதா உச்சநீதிமன்றம் அளித்த முடிவுக்கு மாறாக பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது .இது சட்டவிரோதமானது மற்றும் அரசியலமைப்பிற்கு விரோதமானது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.