மட்டு போதனா வைத்தியசாலைக்கு பீ.சீ.ஆர் உபகரணங்களை அன்பளிப்பு செய்த மட்டு மேலதிக அரசஅதிபர்.

மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலை மருத்துவ ஆய்வுகூடத்துக்கு பீ.சி.ஆர் பரிசோதனைகளை பரிசோதிப்பதற்கான உபகரணங்களை மட்டக்களப்பு அருவி பெண்கள் அமைப்பினரும், மட்டக்களப்பு மேலதிக அரசாங்க அதிபர் சுதர்சினி ஶ்ரீகாந்  தனது சொந்த நிதியிலும் கொள்வனவு செய்து கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

நேற்று  குறிப்பிட்ட உபகரணங்கள் மட்டு அரசாங்க அதிபர்  கருணாகரன்  முன்னிலையில் மட்டக்களப்பு போதனா  வைத்தியசாலைப்பணிப்பாளர்  கே.கலாரஞ்சினி,நுண்ணுரியல் வைத்தியநிபுணர்
பி.தேவகாந்தன் ஆகியோரிடம்  உத்தியோகபூர்வமாக கையளிக்கப்பட்டது.