கொரனா இன்றைய நிலவரம் இலங்கை.

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை

106,484

சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை

10,378

புதிய நோயாளிகள்

1,491

நோயிலிருந்து தேறியோர்

95,445

இறப்பு

667