அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் பூட்டு

நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து  பாடசாலைகளையும் மூட அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

இன்று கூடிய அமைச்சரவை, தற்போதுள்ள கொரோனா நிலைமையை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.

அதன்படி, பாடசாலைகள் மூடப்படுவது ஏப்ரல் 30 வரை நடைமுறைக்கு வரும், மேலும்  நிலைமையைக் கருத்தில் கொண்டு  நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.

அதே நேரத்தில், பிரிவேனாக்கள், தனியார் கல்வி வகுப்புகள், முன்பள்ளிகள், பகல்நேர பராமரிப்பு நிலையங்கள் போன்றவை மூடப்படும்.