அரச சேவையில் உள்ள வைத்தியர்களின் கட்டாய ஓய்வூதிய வயது எல்லை 63 ஆக அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை

(கல்முனை ஸ்ரீ)
அரச சேவையில் உள்ள வைத்தியர்களின் கட்டாய ஓய்வூதிய வயது எல்லை 63 ஆக அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது அதற்கமைய சுகாதார அமைச்சர் பவித்திரா வன்னியாரச்சி சமர்பபித்த அமைச்சரவைப் பத்திரத்திற்கு நாளை (05) இடம்பெறும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின்போது அனுமதி வழங்கப்படவுள்ளது .

அதனடிப்படையில் சகல தரத்திலான வைத்தியர்களினதும் கட்டாய ஓய்வு வயது 63
தற்போது நாட்டில் 4000 ம் வைத்தியர்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாகவும் எதிர்வரும் ஐந்து ஆண்டுகளில் 7000 ம் வைத்தியர்களுக்கான தேவை ஏற்படும் என்றும் சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது
அரச வைத்தியர்களின் ஓய்வூதிய வயதினை 63 ஆக அதிகரிப்பது தொடர்பாக சுகாதார அமைச்சர் மற்றும் அரச வைத்திய உத்தியோகத்தர்களின் சங்கம் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷவுடன் கலந்துரையாடியுள்ளதுடன் அதில் பிரதமர் இவ் முன்மொழிவுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது