இலங்கை ஊடகவியலாளர்களுக்கு புதிய சலுகை அட்டை

இலங்கை ஊடகவியலாளர்களுக்கு புதிய சலுகை அட்டையை வெகுஜன ஊடக அமைச்சு இன்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

அமைச்சில் நடைபெற்ற நிகழ்வின் போது இந்த சலுகை அட்டையை வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் கெஹெலியா ரம்புக்கல்ல வெளியிட்டார்.

கொழும்பு வணிக சமூகம் சலுகை அட்டைக்கு தனது ஆதரவை வழங்கியுள்ளது.

இலங்கை பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஏப்ரல் புத்தாண்டு பண்டிகை காலத்திற்கான தள்ளுபடியுடன் பொருட்களை வாங்க சலுகை அட்டையைப் பயன்படுத்த வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.

ஏப்ரல் 1 முதல் 11 வரை சியான் அவருடு மேளா 2021 கண்காட்சியில், மற்றும் ஏப்ரல் 8 முதல் 10 வரை இலங்கை ரூபாவாஹினி  கூட்டுத்தாபன வளாகத்தில் நடைபெறும் கண்காட்சியில் 500 கடைகளில் வாங்குவதற்கு சலுகை அட்டை செயலில் இருக்கும்.

சலுகை அட்டை ஒரு வருட காலத்திற்கு அமுலில் இருக்கும்.

நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 7000 உள்ளூர் பத்திரிகையாளர்களுக்கு இந்த அட்டையை விநியோகிக்க வெகுஜன ஊடக அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.