படகு மூலம் நாடாளுமன்றத்திற்குள்  செல்லலாம்.  சபாநாயகர்  அனுமதி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மதுரா விதானேகே படகு மூலம் நாடாளுமன்றத்திற்குள்  செல்வதற்கு  சபாநாயகர்  அனுமதி வழங்கியுள்ளார்.

பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கப்படுவது வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறை என்று மதுரா விதானகே  தெரிவித்தார். நீர் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதே இதன் நோக்கம்.

இன்று இலங்கையில் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் படகு மூலம் நாடாளுமன்றத்திற்குச் செல்லும் முதல் நாள். கடந்த தொடக்க அமர்வில் நான் அதிகாரப்பூர்வமற்ற முறையில் நாடாளுமன்றத்திற்கு சென்றேன். ஆனால் இன்று நான் அனைத்து சட்டங்களின்படி நீரில் பயணம் செய்யும் கொள்கைக்கு இணங்க நாடாளுமன்றத்திற்கு புறப்பட்டேன். இது நீர் போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கும் என்று நம்புகிறேன் என மேலும் தெரிவித்தார்.