மாகாண சபை தேர்தல் நடக்கும் என கூறியது யார் என்பதை தேடுகின்றோம்.

அமைச்சர் ஜனக்க பண்டார தென்னகோன்

ஜூன் மாகாண சபை தேர்தல் நடக்கும் என கூறியது யார் என்பதை தேடுவதாகஉள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சர் ஜனக்க பண்டார தென்னகோன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜூன் மாதத்தில் மாகாண சபை தேர்தல் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் இல்லை எனவும் அது குறித்து வௌியாகும் செய்திகளில் உண்மை இல்லை

ஜுன் மாதம் மாகாண சபை தேர்தல் என்ற செய்தியை பத்திரிகையிலேயே நாம் பார்த்தோம். அப்படி ஒரு தேர்தல் எமக்கு தெரிந்து நடக்காது என அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.