தாக்குதல் அறிக்கையை ஆய்வு செய்ய ஜனாதிபதியினால் குழு.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பான விசாரணையின் அறிக்கை மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான துறை மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை குறித்து ஆய்வு செய்ய ஜனாதிபதி கோதபய ராஜபக்ஷ ஒரு குழுவை நியமித்துள்ளார்.

விசாரணை அறிக்கையின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை ஆய்வு செய்வதற்கும், எவ்வாறு தொடரலாம் என்பது பற்றியும் அறிக்கை செய்வதற்காக ஜனாதிபதியால் இந்த குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

குழுவின் தலைவராக அமைச்சர் சாமல் ராஜபக்ஷ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார், அமைச்சர்கள் ஜான்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ, உதய கம்மன்பிலா, ரமேஷ் பதிரான, பிரசன்னா ரனதுங்க மற்றும் ரோஹித அபேகுணவர்தன ஆகியோர் மற்ற உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஜனாதிபதி ஆணையத்தின் அறிக்கையும், தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான துறை மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கையும் ஜனாதிபதி செயலகத்தால் குழுவுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

இதற்கிடையில், குழுவின் செயலகம் மற்றும் பிற செயல்பாடுகளை எளிதாக்குவதற்காக ஜனாதிபதி செயலகத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் (சட்ட) ஹரிகுப்தா ரோஹனதீர குழுவின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

குழுவின் அறிக்கை 2021 மார்ச் 15 க்கு முன் சமர்ப்பிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.