இலங்கையர்களாக நாம் ஒன்றாக வாழ்வது முக்கியம்.நீதியமைச்சர்

கலாச்சார வேறுபாடுகள் இருந்தபோதிலும், நாட்டின் அனைத்து இனத்தவர்களும் இலங்கையர்களாக நாம் ஒன்றாக வாழ்வது முக்கியம் என நீதியமைச்சர் அலிசப்ரி தெரிவித்தார்.

கொழும்பில் நடந்த நிகழ்வொன்றில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும்போதே இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

அவர் தொடர்ந்து உரையாற்றுகையில்

“எங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, பரஸ்பர புரிதல் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் நம்பிக்கை இருந்தால், நாம் அமைதி, ஒற்றுமை மற்றும் சகோதரத்துவத்தை உருவாக்க முடியும்”

ஒவ்வொரு பிரிவிலும் பல தீவிரதன்மை உள்ளவர்கள் உள்ளனர், ஆனால் அவர்கள் விரும்பியபடி வாழ முடியாது

அவர்கள் வெவ்வேறு இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றாலும், அவர்கள் அனைவரும் மனிதர்கள் மற்றும் இலங்கையர்கள் என்று கூறினார்.