குற்றவியல் சட்டத்தை பாடசாலை பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க நடவடிக்கை.

குற்றவியல் சட்டத்தை  பாடசாலை பாடத்திட்டத்தில் ஒரு பாடமாக சேர்க்கவும், குற்றவியல் நீதி முறையின் சீர்திருத்தங்களுக்கு ஏற்ப குழந்தைகள் தொடர்பாக தனித்தனி சட்டங்களை உருவாக்கவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது என்று நீதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

நேற்று காலை நாடாளுமன்றத்தில் கூடிய நீதித்துறை விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் ஆலோசனைக் குழுவில் இந்த திட்டங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கூட்டத்தில், அதே குற்றத்திற்காக போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகம் செய்பவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

போதைக்கு அடிமையானவர்களை மறுவாழ்வு அளிப்பது மற்றும் குற்றவாளிகள் என்று முத்திரை குத்தாமல் உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட அவர்களை ஊக்குவிப்பதும்  தொடர்பாகவும்விவாதிக்கப்பட்டது.