பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரனுக்கு அதிரடிப்படையின் பாதுகாப்பு இனிமேல் கிடையாது.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்  எம்.ஏ சுமந்திரனுக்கு வழங்கப்பட்ட  விசேட அதிரடிப்படையினரின் பாதுகாப்பு திடீரென அகற்றப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து எம்.பி.யிடம் நாங்கள் விசாரித்தபோது, ​​அவருக்கு வழங்கப்பட்ட எஸ்.டி.எஃப் பாதுகாப்பு எந்த முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் அகற்றப்பட்டுள்ளதாகவும்

இருப்பினும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு வழங்கப்பட்ட பொலிஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.