கொவிட் 19 இலங்கை இன்றைய நிலவரம் 01.02.2021

Corona virus test kit - Swab sample for PCR DNA testing

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை  64,983

சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 6,585

புதிய நோயாளிகள் 826

இன்றுவைத்தியசாலைகளில் மருத்துவச்சோதனைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் 839

நோயிலிருந்து தேறியோர் 58,075

மொத்தமரணம்  323